Showing all 1 result

เสื้อผู้ชาย เสื้อผ้า

ความใส่ใจในการออกแบบเสื้อแบรนด์สำหรับผู้ชาย เป็นอะไรที่ต้องเน้นไปที่ดีไซน์ให้กับผู้สวมใส่ดูน่าหลงไหลยามพบเห็น ใครเห็นยามเมื่อได้แต่ง จะต้องบอกเป็นเสียงเดียวว่าหล่อเหลาเคล้าความเท่

ดังนั้นทรงผู้ชายของ เสื้อผู้ขาย เสื้อผ้า ก็ต้องเหมาะกับผู้ชายที่มีทรงรูปร่างกำยำ จะให้ไปใส่แบบเข้ารูป แขนเต๋อของทรงผู้หญิง ก็จะดูไม่เข้าท่าซักเท่าไหร่ จึงต้องยืนยันว่าต้องเป็นทรงตรงเท่านั้นที่จะเหมาะกับผู้ชายล่ำๆ